This project is read-only.
Opis aplikacji
Aplikacja służąca do wyświetlania wiadomości z kanału Rss, jest wykonana w technologii .NET, WPF.

Możliwości:

  1. Wydzielanie własnej strefy roboczej na pulpicie
  2. Odczytywanie wiadomości z podanego kanału RSS

Biblioteki użyte w projekcie:

  • IApplication.Log (Homepage) - Logowanie zdarzeń
  • IApplication.Net.Feeds (Homepage) - Rss, RDF, Atom

Wymagania:

  1. .Net Framework 4
  2. Windows XP lub nowszy

Do zrobienia:

  1. Obsługa obrazów w informacjach na temat wiadomości
  2. Optymalizacja
  3. Usuwanie błędów, poprawki, etc.

Zrzut ekranu:


Last edited Sep 8, 2010 at 7:25 PM by artur1989, version 8