This project is read-only.

Rss Bar Alpha 2

Rating: No reviews yet
Downloads: 4
Change Set: 7a2cd9304189
Released: Aug 26, 2010
Updated: Aug 26, 2010 by artur1989
Dev status: Alpha Help Icon

Recommended Download

Application Rss Bar Alpha 2
application, 93K, uploaded Aug 26, 2010 - 4 downloads

Release Notes

- Poprawne wyswietlanie ikon w menu wiadomosci
- Kiedy kursor najedzie na wiadomosc pokazuje si? ikona podgladu do danej wiadomosci
- zapisuje historie aplikacji podczas klikniecia w wiadomosc, a nie co minute przy uzyciu timera
- Jest wyswietlana ikonka na pasku zada?
- dodana metoda ShowTooltip, zeby nie powielac tego samego kodu
- dodana klasa Helpers z funkcjami pomocniczymi
- dotychczasowe wczytywanie i zapisywanie pliku konfiguracyjnego zostalo zastapione LINQ to XML
- dodane komentarze do pliku konfiguracyjnego
- czytanie wiadomo?ci w RssBar.Reader zostalo zastapione LINQ to XML

Testy. :-)

Reviews for this release

No reviews yet for this release.