This project is read-only.

Rss Bar Beta 2

Rating: No reviews yet
Downloads: 58
Change Set: 86fc0c4100ff
Released: Sep 8, 2010
Updated: Sep 8, 2010 by artur1989
Dev status: Beta Help Icon

Recommended Download

Application RssBar Beta 2 Release
application, 229K, uploaded Sep 8, 2010 - 58 downloads

Release Notes

- Nowy czytnik wiadomosci (Wsparcie dla RSS 0.90, Userland RSS 0.91, RSS 0.92, RSS 0.93, RSS 0.94, RSS 1.0, RSS 2.0, Atom 0.3, Atom 1.0)
Strona WWW: iapplicationlog.codeplex.com
- obsluga wyjatkow w aplikacji
- naprawiony blad ze zwalnianiem ikony z zasobnika
- dodane okno "O programie"

Reviews for this release

No reviews yet for this release.